localhost

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Reklam
English (United Kingdom)
Anasayfa Hakkımızda İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

e-Posta Yazdır PDF

İnsan Hakları Gündemi (İHG) Derneği, ulusal veuluslararası alanda faaliyet göstermek üzere, Türkiye'nin değişikbölgelerinden gelen insan hakları savunucularının katılımı ile, 2003yılında İzmir'de kurulmuştur. İnsan haklarının her türlü siyasiideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul eden İHGD,hakların ilerletilmesinin ancak sorunların kaynağına ilişkin gerçek birkavrayışın geliştirilmesi ve somut çözüm önerilerinin uygun taktik vestratejiler kullanılarak hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğineinanmaktadır.

Her türlü şiddeti kategorik olarak reddeden İHGD,hak ihlallerinin temel failinin devletler olduğunun bilincinde olmaklabirlikte, silahlı muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilen insanhakları ihlallerine de eşit derecede karşı durmaktadır. Failini ya damağdurunu dikkate almaksızın tüm hak ihlallerini hedef alan İHGD,bağımsız ve tarafsız duruşuyla kamu vicdanını hak ihlallerine duyarlıkılacak, toplumun örnek alabileceği bir model oluşturmayıamaçlamaktadır.

Çalışma Alanları ve Yöntemleri

  • İHGD tüm insan hakları kategorilerini kendi çalışma alanı içinde görmekle birlikte, dönemsel olarak belli haklar ve ihlaller üzerinde yoğunlaşacaktır.
  • İHGD, işkence, ifade hürriyeti v.d gibi Türkiye'nin kâdim insan hakları sorunlarının yanı sıra azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi Türkiye için nispeten yeni konuları da çalışma alanı içinde görmektedir.
  • Sorunları evrensel insan hakları değerleri açısından ele alıp kendi çözüm önerilerini içeren tematik raporlar hazırlayan İHGD, raporlarını Türkiye'nin tarafı bulunduğu uluslararası yapılara sunmanın yanı sıra, Türk hükümetleri nezrinde de lobi faaliyeti yürütecektir.
  • Türkiye'de mevcut insan hakları örgütleriyle yakın bir dayanışma içinde olan İHGD, gerek kendisinin kuracağı ve gerekse kurulmuş bulunan koalisyonlara katılmak suretiyle insan hakları aktivizminin güçlenmesi için diğer örgütlerle deneyim ve görüş alış verişi içinde olacaktır.
  • İHGD ürettiği taktik ve stratejileri gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde faaliyet gösteren örgütlerle paylaşarak tecrübelerin ortaklaşmasını sağlayacaktır.
  • İHGD hazırlayacağı eğitim programlarıyla, insan hakları alanındaki yeni gelişmeleri Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki insan hakları savunucularının bilgi ve değerlendirmesine sunacaktır.
 

E-Mail Listesi

Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize üye olun.