Basın Açıklamaları

Read More
post-image Basın Açıklamaları Demokrasi ve İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

25 Kasım; 1999 yılında Birleşmiş Milletler’in, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsediği gün. Birleşmiş Milletler’in bu kararı, 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde Rafael Trujillo diktatörlük yönetimine karşı eşitlik, özgürlük...
Web-Kütüphanesi
Sorularla-İnsan-Hakları

İHGD Duyuruları

Read More

Hukuk ve İnsan

post-image Basın Açıklamaları Demokrasi ve İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

25 Kasım; 1999 yılında Birleşmiş Milletler’in, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsediği gün. Birleşmiş Milletler’in bu kararı, 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde Rafael Trujillo diktatörlük yönetimine karşı eşitlik, özgürlük...
post-image 2020 Basın Açıklamaları Çocuk Hakları Demokrasi ve İnsan Hakları Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması : Çocuğum Haklarımla Varım

 ÇOCUĞUM  HAKLARIMLA VARIM. 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde;  yetişkinler olarak hatırla(t)mamız gereken en önemli şey,  çocuklara sunduğumuz yaşamın; henüz gerçekleşememiş olsa dahi, ...

Aile ve Toplumsal Cinsiyet

post-image Basın Açıklamaları Demokrasi ve İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Basın Açıklaması

25 Kasım; 1999 yılında Birleşmiş Milletler’in, “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsediği gün. Birleşmiş Milletler’in bu kararı, 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde Rafael Trujillo diktatörlük yönetimine karşı eşitlik, özgürlük...
post-image 2020 Basın Açıklamaları Çocuk Hakları Demokrasi ve İnsan Hakları Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması : Çocuğum Haklarımla Varım

 ÇOCUĞUM  HAKLARIMLA VARIM. 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde;  yetişkinler olarak hatırla(t)mamız gereken en önemli şey,  çocuklara sunduğumuz yaşamın; henüz gerçekleşememiş olsa dahi, ...

Çalışma Yaşamı ve Ekonomi

post-image 2020 Basın Açıklamaları Çocuk Hakları Demokrasi ve İnsan Hakları Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması : Çocuğum Haklarımla Varım

 ÇOCUĞUM  HAKLARIMLA VARIM. 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde;  yetişkinler olarak hatırla(t)mamız gereken en önemli şey,  çocuklara sunduğumuz yaşamın; henüz gerçekleşememiş olsa dahi, ...

Siyaset ve Devlet

post-image 2020 Basın Açıklamaları Çocuk Hakları Demokrasi ve İnsan Hakları Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları

20 Kasım Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması : Çocuğum Haklarımla Varım

 ÇOCUĞUM  HAKLARIMLA VARIM. 20 Kasım 2020 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde;  yetişkinler olarak hatırla(t)mamız gereken en önemli şey,  çocuklara sunduğumuz yaşamın; henüz gerçekleşememiş olsa dahi, ...

Kimlik ve Göç

Read More

Basından Seçilmiş Makaleler

Load More